STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 

:: Niepełnosprawni - informacje

Rada Powiatu, Uchwałą nr XLV/314/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku zatwierdziła podział środków PFRON. Zgodnie z Uchwałą na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy dysponuje w 2014 roku kwotą 605 000 złotych.

W związku z powyższym PUP oferuje osobom niepełnosprawnym środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, ponadto oferuje pracodawcom zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zainteresowane osoby mogą ubiegać się o środki do wysokości 35 000 zł.
Ponadto osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą korzystać z instrumentów i usług rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy takich jak: staż, finansowanie kosztów szkoleń dla osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z Regulaminami przyznawania środków na stronie internetowej www.puptomaszow.pl lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w pok. nr 6.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy, tel. 044-724-68-64 wew. 38.
Regulaminy i wnioski można pobrać klikając w link: NIEPEŁNOSPRAWNI -> Wnioski i regulaminy.

    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl